HomeRaporty Intrastat

Raporty Intrastat

Śledzenie przepływów handlowych w UE

W 1993 r. Unia Europejska podjęła znaczący krok w kierunku zniesienia sprawozdawczości celnej dla towarów przemieszczanych w obrębie jej granic. Raporty Intrastat powstały w celu wypełnienia powstałej luki informacyjnej. Raporty te, stworzone przede wszystkim z myślą o statystyce, ułatwiają rządom i UE monitorowanie handlu wewnątrzunijnego. Z czasem stały się one również ważnym narzędziem w walce z potencjalnymi oszustwami związanymi z podatkiem VAT w ramach porównania danych z informacjami podsumowującymi dla transakcji wewnętrzwspólnotowych.

Terminy raportowania Intrastat

Zgoda na raportowanie zależy od określonych progów zdefiniowanych dla każdego kraju UE. Aby uzyskać pełne zrozumienie tych progów, prosimy o zapoznanie się z naszą informacją na temat progów zgłoszeń Intrastat. Ważne jest, aby wiedzieć, że progi te mogą się różnić w zależności od przywozu i wywozu, nawet w obrębie jednego kraju, i są indywidualnie wyższe niż progi rejestracji VAT.

W całej Unii Europejskiej raportowanie Intrastat odbywa się w szczególności co miesiąc. Zgłoszenia te zazwyczaj odpowiadają zgłoszeniom deklaracji VAT i są kierowane do odpowiedniego urzędu statystycznego danego kraju.

Co składa się na deklarację Intrastat?

Zgłoszenia Intrastat wymagają kompleksowych danych dotyczących zarówno wysyłek (sprzedaży) do innych państw członkowskich UE, jak i przywozów (zakupów) z nich. Raport z każdej transakcji powinien zawierać przede wszystkim:

Opis towaru:

Szczegółowy opis towaru.

Kod towaru:

Konkretny kod porównywalny z charakterem towarów.

Ilość i wartość:

Wyraźne wyliczenie ilości towarów wraz z ich wartością.

Warunki dostawy:

Informacje na temat konkretnych warunków dostawy.

Dane kraju:

Kraje rozpoczęcia i zakończenia wysyłki, oznaczone odpowiednimi kodami.

Koszty wysyłki:

Wszelkie dodatkowe koszty związane z wysyłką towarów.

Intrastat z pakietem RTC:
Płynne raportowanie i zgodność z przepisami

Zgłoszenia pod przewodnictwem

Uzyskaj pomoc krok po kroku, aby ustalić, czy Twoje raporty są dokładne i zgodne z przepisami.

Zautomatyzowana agregacja danych

Nasze narzędzia szybko zestawiają wymagane dane, zmniejszając liczbę błędów popełnianych ręcznie.

Aktualne informacje

Bądź na bieżąco z wszelkimi zmianami w przepisach UE lub standardach sprawozdawczości.

Całościowa analiza

Zanurz się głęboko w dane handlowe, aby uzyskać przydatne informacje i opracować strategie biznesowe.

Czym jest sprawozdawczość Intrastat?

Sprawozdawczość Intrastat jest istotnym narzędziem statystycznym wykorzystywanym w Unii Europejskiej (UE) do gromadzenia danych na temat przepływu towarów między państwami członkowskimi UE. Ten mechanizm sprawozdawczości odgrywa kluczową rolę w zrozumieniu wzorców handlowych, wspieraniu polityki gospodarczej i zapewnianiu sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego.

W całej Unii Europejskiej raportowanie Intrastat odbywa się w szczególności co miesiąc. Zgłoszenia te zazwyczaj odpowiadają składanym deklaracjom VAT i są kierowane do odpowiedniego urzędu statystycznego danego kraju.

Do czego służy raportowanie Intrastat?

Raportowanie Intrastat służy wielu celom. Przede wszystkim pomaga w analizie wzorców handlu wewnątrzunijnego, informując o polityce gospodarczej i handlowej. Gromadzone dane mają również kluczowe znaczenie dla obliczania składnika handlowego produktu krajowego brutto (PKB) danego kraju oraz dla monitorowania przestrzegania przepisów UE.

Wymagane informacje w deklaracji Intrastat

Składając deklarację Intrastat, firmy muszą podać szczegółowe informacje, w tym wartość i rodzaj towarów, kraj partnerski i rodzaj transportu. Dokładne i kompletne dane mają kluczowe znaczenie dla zgodności z przepisami i zapewnienia znaczącego wglądu w przepływy handlowe.

Kiedy należy składać raporty Intrastat?

Terminowe składanie raportów Intrastat ma kluczowe znaczenie. Ogólnie rzecz biorąc, firmy są zobowiązane do składania raportów w ciągu miesiąca po okresie referencyjnym. Nieterminowe złożenie deklaracji może skutkować karami, dlatego tak ważne jest, aby firmy przestrzegały krajowych terminów.

Kto jest zobowiązany do składania deklaracji Intrastat?

Przedsiębiorstwa zajmujące się handlem towarami w granicach UE są zazwyczaj zobowiązane do składania deklaracji Intrastat. Obowiązek ten ma zastosowanie, gdy ich handel przekroczy określony próg, który różni się w zależności od państwa członkowskiego. Istotne jest, aby firmy były na bieżąco informowane o progach obowiązujących w danym kraju, aby zapewnić zgodność z przepisami.

Kto jest zwolniony z obowiązku składania deklaracji Intrastat?

Małe firmy, które nie przekraczają wcześniej określonych progów dla deklaracji Intrastat, są zasadniczo zwolnione z tego obowiązku. Progi te są ustalane przez poszczególne państwa członkowskie UE i mogą ulegać corocznym zmianom. Firmy powinny regularnie sprawdzać swoje przepisy krajowe, aby zweryfikować, czy spełniają kryteria zwolnienia.

Kiedy składa się deklarację Intrastat?

Deklaracje Intrastat są zazwyczaj składane co miesiąc. Konkretne terminy składania deklaracji mogą się różnić w poszczególnych państwach członkowskich UE, dlatego ważne jest, aby firmy były świadome terminów określonych przez odpowiednie krajowe organy statystyczne.

Czy Intrastat jest nadal wymagany po Brexicie?

Po Brexicie Wielka Brytania nie jest już częścią unijnego systemu Intrastat dotyczącego przepływu towarów. Jednak firmy w Irlandii Północnej nadal podlegają obowiązkowi raportowania Intrastat w odniesieniu do towarów otrzymywanych z UE lub wysyłanych do UE. Ważne jest, aby firmy dotknięte Brexitem zrozumiały nowe przepisy i odpowiednio się do nich dostosowały.

Porozmawiaj z naszymi ekspertami

Zarezerwuj indywidualną sesję z naszym doświadczonym zespołem, aby uzyskać spersonalizowane wskazówki dotyczące kształtowania twojej strategii tworzenia platformy Tax Tech.

Nasze rozwiązania

Kompleksowy pakiet dla e-Dokumentów, Raportów VAT i Uzgodnień