HomeAP Automation

AP Automation

Accounts Payable (AP) Automation to innowacyjne rozwiązanie technologiczne zaprojektowane w celu przekształcenia tradycyjnego, pracochłonnego procesu zarządzania zobowiązaniami w usprawniony, zautomatyzowany system. Wykorzystując oprogramowanie i narzędzia cyfrowe, AP Automation digitalizuje i upraszcza każdy etap procesu obsługi zobowiązań, od odbioru faktury i przechwytywania danych po zatwierdzenie i wypłatę płatności. Zmiana ta nie tylko optymalizuje wydajność operacyjną, ale także zapewnia nowy poziom dokładności i szybkości zarządzania finansami.

Jak działa AP Automation?

AP Automation rozpoczyna swój proces od przechwytywania danych z faktur. Można to osiągnąć za pomocą cyfrowych formatów faktur lub konwertując faktury papierowe na dane cyfrowe poprzez skanowanie i optyczne rozpoznawanie znaków (OCR). Po przechwyceniu dane są automatycznie przetwarzane, a system przeprowadza trójstronne dopasowanie, porównując faktury z odpowiednimi zamówieniami zakupu i dowodami dostawy. Wszelkie rozbieżności lub wyjątki są oznaczane do sprawdzenia. Automatyzacja jest kontynuowana, gdy system kieruje faktury do zatwierdzenia w oparciu o predefiniowane przepływy pracy, zapewniając, że właściwe osoby sprawdzają i zatwierdzają wydatki. Wreszcie, system ułatwia dokonywanie płatności na rzecz dostawców, często integrując się z systemami bankowymi w celu bezpośredniego przetwarzania płatności.

Korzyści z automatyzacji AP

Redukcja kosztów:

Automatyzacja AP eliminuje ręczne zadania i procesy oparte na dokumentach papierowych, prowadząc do znacznych oszczędności kosztów przetwarzania.

Minimalizacja błędów:

Automatyzacja minimalizuje błędy ludzkie, zmniejszając ryzyko nadpłat lub opłat za opóźnienia.

Większa przejrzystość:

Zespoły finansowe zyskują wgląd w zobowiązania w czasie rzeczywistym, zwiększając przejrzystość i kontrolę nad operacjami finansowymi.

Lepsze zarządzanie przepływami pieniężnymi:

Dzięki danym w czasie rzeczywistym zarządzanie przepływem gotówki staje się bardziej efektywne i wydajne.

Silniejsze relacje z dostawcami:

Terminowe i dokładne płatności wzmacniają relacje z dostawcami, przynosząc korzyści obu stronom.

Wgląd w dane finansowe:

AP Automation zapewnia cenny wgląd w dane finansowe dzięki analityce, pomagając w podejmowaniu strategicznych decyzji.

Raportowanie zgodności:

Automatyzacja usprawnia raportowanie zgodności, zapewniając zgodność z przepisami i standardami finansowymi.

Obalamy mity automatyzacji AP: Najczęściej zadawane pytania i szczegółowe informacje

Zrozumienie korzyści, funkcjonalności i znaczenia automatyzacji obsługi rachunków płatniczych

Czy AP Automation współpracuje z innymi systemami księgowymi?

Tak, cechą charakterystyczną solidnych systemów AP Automation jest ich zdolność do płynnej integracji z różnymi systemami księgowymi i rozwiązaniami ERP. Integracja ta zapewnia płynny przepływ danych między systemami, utrzymując integralność danych i spójność w całym ekosystemie finansowym firmy. Niezależnie od tego, czy jest to mały pakiet księgowy, czy duży system ERP, AP Automation może zazwyczaj łączyć i synchronizować dane, zapewniając ujednolicone zarządzanie finansami.

Czy AP Automation może zapobiegać podwójnym płatnościom?

Jedną z wyróżniających się cech AP Automation jest możliwość zapobiegania duplikatom płatności. System wykorzystuje algorytmy i techniki dopasowywania danych do identyfikowania i oznaczania wszelkich zduplikowanych faktur, które trafiają do systemu. Wczesne wychwycenie tych duplikatów zapobiega dokonywaniu podwójnych płatności, chroniąc tym samym firmę przed niepotrzebnymi stratami finansowymi.

W jaki sposób AP Automation usprawnia proces zatwierdzania faktur?

AP Automation rewolucjonizuje proces zatwierdzania faktur poprzez wprowadzenie automatyzacji i predefiniowanych reguł. Faktury są automatycznie kierowane do odpowiednich osób zatwierdzających na podstawie kryteriów takich jak kwota faktury, dostawca lub dział. Osoby zatwierdzające otrzymują powiadomienia i mogą zatwierdzać faktury z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie, nawet za pośrednictwem urządzeń mobilnych. System śledzi wszystkie zatwierdzenia, zapewniając pełną ścieżkę audytu. Dodatkowo, jeśli faktury nie zostaną zatwierdzone w odpowiednim czasie, system może wysyłać przypomnienia lub eskalować fakturę do wyższego kierownictwa, zapewniając, że żadna faktura nie zostanie przeoczona.

Czy AP Automation może obsługiwać płatności wielowalutowe i międzynarodowe?

Nowoczesne rozwiązania AP Automation są dobrze przygotowane do obsługi złożonych transakcji wielowalutowych i płatności międzynarodowych. Mogą one automatycznie przeliczać waluty, przestrzegać międzynarodowych przepisów podatkowych i przetwarzać płatności w różnych walutach. Ta globalna zdolność jest niezbędna dla firm działających w wielu krajach, zapewniając płynne i zgodne z przepisami operacje finansowe na całym świecie.

Dlaczego potrzebujemy automatyzacji AP?

Potrzeba automatyzacji AP wynika z chęci optymalizacji operacji finansowych, ograniczenia ryzyka i uzyskania strategicznego wglądu. W dzisiejszym szybko zmieniającym się środowisku biznesowym poleganie na ręcznych procesach obsługi zobowiązań jest nieefektywne i podatne na błędy. Automatyzacja AP nie tylko usprawnia te procesy, ale także zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym w zobowiązania finansowe, pomaga efektywnie zarządzać przepływami pieniężnymi i wspiera zgodność z przepisami. Pozwala to firmom skupić się bardziej na strategicznym planowaniu finansowym, a mniej na przyziemnych zadaniach.

Czy AP i AR to to samo?

Nie, Accounts Payable (AP) i Accounts Receivable (AR) to nie to samo. AP odnosi się do pieniędzy, które firma jest winna swoim dostawcom lub sprzedawcom za otrzymane towary lub usługi. Reprezentuje zobowiązanie firmy do spłaty krótkoterminowych długów wobec wierzycieli lub dostawców. Z drugiej strony, AR odnosi się do pieniędzy, które są należne firmie od jej klientów za towary lub usługi sprzedawane z obowiązkiem zapłaty. Reprezentuje należności sprzedażowe firmy, które nie zostały jeszcze odebrane od klientów. Podczas gdy AP jest zobowiązaniem, AR jest aktywem. Oba odgrywają kluczową rolę w przepływach pieniężnych firmy, ale funkcjonują na przeciwnych końcach spektrum finansowego.

Porozmawiaj z naszymi ekspertami

Zarezerwuj indywidualną sesję z naszym doświadczonym zespołem, aby uzyskać spersonalizowane wskazówki dotyczące kształtowania twojej strategii tworzenia platformy Tax Tech.

Nasze rozwiązania

Kompleksowy pakiet dla e-Dokumentów, Raportów VAT i Uzgodnień