HomeRaporty dotyczące podatku od tworzyw sztucznych

Raporty dotyczące podatku od tworzyw sztucznych

Rozwiązanie problemu odpadów z tworzyw sztucznych na świecie

Znaczenie przeciwdziałania zanieczyszczeniu tworzywami sztucznymi rozszerzyło się na skalę globalną, regionalną i krajową. W konsekwencji 175 państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), podczas piątej sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska w dniu 2 marca 2022 r., zdecydowało o podjęciu prac nad międzynarodowym porozumieniem do końca 2024 roku. Ten przyszły „traktat plastikowy” mający na celu przeciwdziałanie marnotrawstwu i zanieczyszczeniu tworzywami sztucznymi – popierany przez wyjątkowych producentów tworzyw sztucznych, takich jak Stany Zjednoczone i Chiny – skupi się na całym cyklu życia plastiku: od produkcji i projektowania po utylizację, z misją zminimalizowania odpadów z tworzyw sztucznych.

Odpowiedź Europy na odpady z tworzyw sztucznych

Europa, ze swoją intensywną świadomością wyzwań związanych z odpadami z tworzyw sztucznych, aktywnie zareagowała na swoją politykę. Unia Europejska (UE) wprowadziła unikalną „opłatę plastikową” obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku. W oparciu o odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych niepoddane recyklingowi, obowiązek ten ma ograniczyć ich nadmierne rozprzestrzenianie się, jednocześnie wspierając budżet UE na lata 2021-2027, w szczególności biorąc pod uwagę wysokie wydatki związane z COVID-19.

Opłata każdego państwa członkowskiego UE jest obliczana poprzez zastosowanie stawki 0,80 EUR za kilogram do wagi odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddanych recyklingowi. Aby sfinansować te płatności, podczas gdy niektóre państwa wykorzystują swoje budżety krajowe, inne wprowadzają nowe podatki lub zwiększają istniejące podatki na produkty z tworzyw sztucznych. Co więcej, kilka krajów europejskich spoza UE w innowacyjny sposób walczy z wykorzystaniem produktów z tworzyw sztucznych, walcząc o zmniejszenie ilości odpadów z tworzyw sztucznych i akceptację modelu gospodarki o obiegu zamkniętym.

Opodatkowanie tworzyw sztucznych w UE:
Poruszanie się po różnych metodach finansowania

Państwa członkowskie UE mają różne strategie finansowania unijnego podatku od tworzyw sztucznych:

Budżety krajowe:

Bezpośrednia płatność z rezerw państwowych.

Nowe podatki od tworzyw sztucznych:

Wprowadzenie nowych podatków, opłat lub składek na towary z tworzyw sztucznych.

Rozszerzenie obecnych systemów:

Poszerzenie zakresu obecnych systemów podatkowych w celu objęcia nimi kolejnych produktów z tworzyw sztucznych.

RTC Suite: Precyzyjna nawigacja w raportowaniu podatków od tworzyw sztucznych

Rozbudowana baza danych

Uzyskanie dostępu do aktualnych danych na temat systemów opodatkowania tworzyw sztucznych w różnych krajach.

Wydajne raportowanie

Zautomatyzowane narzędzia pomogą zapewnić dokładne i terminowe raportowanie.

Konsultacje z ekspertami

Współpracuj z naszymi specjalistami w celu uzyskania spersonalizowanych wskazówek.

Czym jest podatek od plastiku?

Podatek od plastiku to innowacyjna opłata środowiskowa mająca na celu zmniejszenie ilości odpadów z tworzyw sztucznych. Jest on wymierzony w produkcję i import opakowań z tworzyw sztucznych, zwłaszcza tych, które nie zawierają znacznej ilości materiałów pochodzących z recyklingu. Ustanawiając minimalny próg 30% materiałów pochodzących z recyklingu dla opakowań z tworzyw sztucznych, podatek zachęca firmy do ponownego przemyślenia swoich strategii pakowania, promując przejście na bardziej zrównoważone i przyjazne dla środowiska opcje.

Jak działa podatek od plastiku?

Mechanika podatku od tworzyw sztucznych jest prosta, ale skuteczna. Producenci i importerzy opakowań z tworzyw sztucznych są zobowiązani do płacenia podatku, jeśli ich produkty zawierają mniej niż 30% materiałów pochodzących z recyklingu. Próg ten służy jako punkt odniesienia, zachęcając firmy do zwiększenia zawartości materiałów pochodzących z recyklingu w swoich opakowaniach lub do stawienia czoła finansowym konsekwencjom podatku. Został on zaprojektowany tak, aby motywować firmy do dostosowania swoich praktyk do standardów środowiskowych.

Kto płaci podatek od opakowań z tworzyw sztucznych?

Podatek od opakowań z tworzyw sztucznych jest nakładany na przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją lub importem opakowań z tworzyw sztucznych. Firmy te są zobowiązane do oceny składu swoich materiałów opakowaniowych i zapewnienia zgodności z przepisami podatkowymi. Nieprzestrzeganie tych wymogów może prowadzić do kar finansowych, co sprawia, że konieczne jest, aby firmy dostosowały się i przyczyniły się do ochrony środowiska.

Wymogi dotyczące raportowania podatku od opakowań z tworzyw sztucznych

W celu zapewnienia zgodności z podatkiem od opakowań z tworzyw sztucznych, zainteresowane firmy muszą prowadzić szczegółową dokumentację i dostarczać regularne raporty dotyczące swoich opakowań z tworzyw sztucznych. Raporty te powinny zawierać informacje na temat całkowitej wagi wyprodukowanych lub importowanych opakowań z tworzyw sztucznych, proporcji zawartości materiałów pochodzących z recyklingu oraz wszelkich wysiłków podjętych w celu zwiększenia tej proporcji. Dokładne raportowanie nie tylko zapewnia zgodność z przepisami, ale także odzwierciedla zaangażowanie firmy w zarządzanie środowiskiem i odpowiedzialne praktyki biznesowe.

Dlaczego podatek od plastiku jest wprowadzany w Wielkiej Brytanii?

W Wielkiej Brytanii podatek od plastiku jest wdrażany jako strategiczna odpowiedź na rosnące obawy środowiskowe związane z odpadami z tworzyw sztucznych. Podatek ten stanowi część szerszej inicjatywy mającej na celu ochronę środowiska poprzez zniechęcanie do stosowania jednorazowych tworzyw sztucznych i promowanie recyklingu. Celem rządu jest zachęcenie firm do wykorzystywania większej ilości materiałów pochodzących z recyklingu, a tym samym zmniejszenie śladu węglowego i wpływu na środowisko związanego z produkcją i utylizacją tworzyw sztucznych.

Kto podlega nowemu podatkowi od tworzyw sztucznych?

Zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi podatku od tworzyw sztucznych, główna odpowiedzialność spoczywa na producentach i importerach opakowań z tworzyw sztucznych w Wielkiej Brytanii. Obejmuje to szeroki zakres firm, od dużych korporacji po średnie przedsiębiorstwa, które produkują lub importują opakowania z tworzyw sztucznych w ramach swojej działalności. Podatek ma na celu uczynienie tych firm kluczowymi graczami w przejściu na bardziej zrównoważone rozwiązania opakowaniowe.

Kto będzie zobowiązany do płacenia podatku od opakowań z tworzyw sztucznych?

Obowiązek płacenia podatku od opakowań z tworzyw sztucznych jest skierowany w szczególności do firm zajmujących się znacznymi ilościami opakowań z tworzyw sztucznych – tych, które produkują lub importują ponad 10 ton opakowań z tworzyw sztucznych rocznie. Próg ten gwarantuje, że podatek nie będzie stanowił nadmiernego obciążenia dla małych przedsiębiorstw, jednocześnie nakładając na większe, bardziej wpływowe firmy odpowiedzialność za ich obowiązki w zakresie ochrony środowiska.

Porozmawiaj z naszymi ekspertami

Zarezerwuj indywidualną sesję z naszym doświadczonym zespołem, aby uzyskać spersonalizowane wskazówki dotyczące kształtowania twojej strategii tworzenia platformy Tax Tech.

Nasze rozwiązania

Kompleksowy pakiet dla e-Dokumentów, Raportów VAT i Uzgodnień